2017. gads/JANVĀRIS


Gūst iespaidus izrādē Gūst iespaidus izrādē "Meklē! Meklē zvaigznēs vai rozē, vai ūdens lāsē ..."

5.janvārī 3./4. klases skolēni bija uzaicināti uz Liepājas Katoļu pamatskolu uz izrādi "Meklē! Meklē zvaigznēs vai rozē, vai ūdens lāsē ...". Tā tika veidota pēc Antuāna De Sent-Ekziperī darba "Mazais princis" motīviem. Šajā izrādē piedalījās visi 153 skolas skolēni. No šīs izrādes varēja mācīties labu savstarpējo saskarsmi, saliedētību. Izrādes laikā varēja redzēt, kā varoņi viens otru atbalsta, līdz ar to kopīgs darbs nesa labus darba augļus. Gandarījums un prieks par labi padarīto darbu bija ne tikai izrādes dalībniekiem, bet arī viņu vecākiem, pedagogiem un pārējiem izrādes skatītājiem.