2016. gads/SEPTEMBRIS


Lego kuģis!Lego kuģis!

21.septembrī 1./2.klases skolēni jau no paša rīta devās apskatīt pasaulē lielāko kuģi no lego klucīšiem. Tur visus sagaidīja kapteinis, kurš stāstīja interesantus faktus par šo kuģi. Bija arī pārsteigums skolēniem – katrs saņēma dāvanā skaistu zilu balonu! Bērniem bija liels prieks! Vizuālās mākslas stundā skolēni zīmēs redzēto kuģi, bet starpbrīžos mēģinās no lego uzcelt klases kuģi. (Informāciju sagatavoja D.Bernāte)


Dzejas dienas aizvadītasDzejas dienas aizvadītas

16.septembrī 1., 2. un 5.klasē Dzejas dienas noslēdzās ar dzejoļu deklamēšanas konkursu. Sākumskolas skolēni skaitīja I.Zandares dzejoļus, bet piektklasnieki – paša izvēlētu interesantāko dzejoli. Skolēni savu dzejoli uzzīmēja un ar to piedalīsies skolas bibliotēkas rīkotajā konkursā. Interesanti, ka katra dzejoļa pēdas palika uz tāfeles! Žūrijā bija paši skolēni un skolotāja. Noslēgumā apbalvoja pirmo trīs vietu uzvarētājus, un pateicības saņēma centīgākie. (Informāciju sagatavoja D.Bernāte)


Dzejas dienasDzejas dienas

13.septembrī sākumskolas skolēni apmeklēja dzejnieces Ineses Zanderes dzejas pasākumu bērniem "Runājošā karte un Cilvēku Burtu piedzīvojumi" LOC bibliotēkā "Varavīksne". Pasākumā piedalījās arī dziesminiece Maija Kalniņa. Skolēni bija pārsteigti, ka viņiem skolā mācītais dzejolis skanēja dziesmā, un priecīgi dziedāja līdzi. Paldies sakām skolas darbiniecei Vilhelmīnei Pucko, kas palīdzēja sarūpēt ziedus māksliniecēm! Dzejas dienas vēl turpināsies klasēs ar izteiksmīgās runas konkursu, kurā skolēni deklamēs I.Zandares dzejoļus. (Informāciju sagatavoja D. Bernāte)


Fakultatīvu tirdziņšFakultatīvu tirdziņš

Šogad skolā ir plašs fakultatīvo nodarbību piedāvājums! Garlaicīgi nebūs! Lai skolēnus iepazīstinātu ar plašo piedāvājumu, fakultatīvo nodarbību vadītāji stāstītāja un demonstrēja savus plānus un apgūstamās prasmes! Katrs no skolotājiem pastāstīja, ko plāno paveikt gada laikā un, kas sagaida katru no skolēniem, kuri apmeklēs fakultatīvās nodarbības. Kā jau katru gadu skolā darbosies ansamblis, kurš ar saviem darbiņiem iepriecina mūs katrā skolas koncertā. Meitenēm būs iespējams tikt pie valdzinošiem nadziņiem Manikīra fakultatīvajās nodarbībās. Ir iespēja apgūt pērļošanas prasmes, ēst gatavošanas prasmes, video un foto noformēšanas prasmes un šūšanas prasmes. Puišiem īpašs piedāvājums un jaunums šogad ir Galdniecības nodarbības. Plašajā piedāvājumu klāstā ir vēl Rotaļlietu darbnīca un Radošā darbnīca, kurās varēs jebkurš radoši izpausties. Kā arī skolā turpināsies darbs pie Skolas Mācību Uzņēmuma attīstības, kas skolēniem dos iespēju apgūt uzņēmējdarbības prasmes. Atliek vien izvēlēties sev sirdij vēlamāko un doties pieteikties pie fakultatīva vadītāja! (informāciju sagatavoja S.Ziņģīte)


Kā sagatavoties jaunajam mācību gadam?


Liepājas internātpamatskola jaunajā, 2016./2017.mācību gadā aicina un uzņem skolēnus 1.-9.klasē pamatizglītības programmā (kods
21011111) vai speciālās pamatizglītības programmā skolēniem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611).

Skolā strādā draudzīgi un atsaucīgi pedagogi, kas ikvienam skolēnam vienmēr labprāt palīdz mācībās, sniedz atbalstu problēmsituācijās un priecājas par kopā sasniegto!

Šajā mācību gadā skolā visās klasēs piedāvājam padziļināti mācīties mājturību. Skolēniem tiek piedāvāta iespēja apgūt galdnieka, šuvējas, pavāra, manikīra, video-foto speciālista un pērļotāja amata prasmes un noslēpumus, kā arī apgūt uzņēmējdarbības prasmes, darbojoties skolēnu mācību uzņēmumā.

Pieteikties Liepājas internātpamatskolā, Krūmu ielā 65, 17.kabinetā katru darba dienu no 9.00 līdz 13.00, līdzi ņemot skolēna iepriekšējās klases liecību.

Telefons uzziņām 63442103, 63442105, 29157587, 27899838


Kā atbalstīt bērnu mācībās? 

Dārgie vecāki!

Jaunais mācību gads skolēniem nereti iesākas ar apņemšanos mācīties labāk, taču, kā pārliecināties, lai šī apņemšanās nepazūd līdz ar pirmo pārbaudes darbu uzrakstīšanu? Portāls Uzdevumi.lv palīdzēs Jums kliedēt bažas un pārliecināties, ka bērns nezaudē motivāciju visa mācību gada garumā. 

Neapmierina bērna atzīmes

Bērna sekmju lapa ne vienmēr vecāku sejās rada platus smaidus un tiek domāts, ko darīt un kā skolēnu motivēt, lai atzīmes augtu. Portāls Uzdevumi.lv skolēnam piedāvā plašu materiālu klāstu - uzdevumus ar paskaidrojumiem, teoriju un testus skolas mācību priekšmetos. Skolēni, pildot uzdevumus, krāj punktus un sacenšas ar saviem klasesbiedriem un citiem Latvijas skolēniem, tādējādi sevi motivējot mācīties vēl cītīgāk. 

Neziņa par bērna gatavību pārbaudes darbam

Nereti galvassāpes vecākiem sagādā neziņa par to, vai un cik kvalitatīvi bērns ir gatavojies kontroldarbam. Uzdevumi.lv vecākiem parāda, ko skolēns ir mācījies, cik ilgi un cik sekmīgi, kā arī - vai viņš portālā ir izpildījis elektroniskos mājasdarbus. Bērna teiktais “Es mācos!” ātri kļūst pārbaudāms. Tāpat vecākiem ir iespēja salīdzināt sava bērna rezultātus ar vidējiem rādītājiem klasē un visā Latvijā. 

Grūtības bērnam paskaidrot mājasdarbu

Laika trūkuma un uzdevumu sarežģītības dēļ vecākiem ne vienmēr izdodas atbildēt uz visiem bērna jautājumiem par skolā uzdoto mājasdarbu. Uzdevumi.lv palīdzēs skolēnam pārbaudīt un nostiprināt zināšanas. Katram uzdevumam portālā ir pieejams skaidrojums, lai skolēns varētu patstāvīgi apgūt mācību vielu un mācīties no savām kļūdām. Skolēns var pats izpildīt mājasdarbus, sagatavoties ieskaitēm un apgūt tēmas, kuras skolā nav izprastas. 

Reģistrējieties www.uzdevumi.lv un redziet, kā aug Jūsu bērna sekmes!


Mūsu skolas skolotāji piedalās pedagogu sporta spēlēsMūsu skolas skolotāji piedalās pedagogu sporta spēlēs

26.augustā Liepājas atpūtas un sporta takā “Beberliņi” notika Liepājas skolu pedagogu 15.sporta spēles "15 iespējas izdzīvot", kurās piedalījās 15 izglītības darbinieku komandas - no pilsētas skolām, Liepājas Valsts tehnikuma, Bērnu jaunrades centra un Izglītības pārvaldes. 

Sporta spēles tradicionāli notiek pirms jaunā mācību gada un to mērķis ir veicināt skolu darbiniekus iesaistīties aktīvās sporta nodarbībās, popularizēt aktīvu un veselīgu dzīvesveidu. 

Sacensības organizēja Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde sadarbībā ar Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolu, atpūtas bāzi “Beberliņi” un piedzīvojumu parku “Tarzāns”. 

Šogad sacensības bija īpaši aizrautīgas un interesantas, jo trase bija izvēlēta šķēršļotā, reljefaini nelīdzenā apvidū.