2016. gads/AUGUSTS/SEPTEMBRIS

Liepājas internātpamatskola jaunajā, 2016./2017.mācību gadā aicina un uzņem skolēnus 1.-9.klasē pamatizglītības programmā (kods 21011111) vai speciālās pamatizglītības programmā skolēniem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611).

Skolā strādā draudzīgi un atsaucīgi pedagogi, kas ikvienam skolēnam vienmēr labprāt palīdz mācībās, sniedz atbalstu problēmsituācijās un priecājas par kopā sasniegto!

Šajā mācību gadā skolā visās klasēs piedāvājam padziļināti mācīties mājturību. Skolēniem tiek piedāvāta iespēja apgūt galdnieka, šuvējas, pavāra, manikīra, video-foto speciālista un pērļotāja amata prasmes un noslēpumus, kā arī apgūt uzņēmējdarbības prasmes, darbojoties skolēnu mācību uzņēmumā.

Pieteikties Liepājas internātpamatskolā, Krūmu ielā 65, 17.kabinetā katru darba dienu no 9.00 līdz 13.00, līdzi ņemot skolēna iepriekšējās klases liecību.

Telefons uzziņām 63442103, 63442105, 29157587, 27899838


Kā atbalstīt bērnu mācībās? 

Dārgie vecāki!

Jaunais mācību gads skolēniem nereti iesākas ar apņemšanos mācīties labāk, taču, kā pārliecināties, lai šī apņemšanās nepazūd līdz ar pirmo pārbaudes darbu uzrakstīšanu? Portāls Uzdevumi.lv palīdzēs Jums kliedēt bažas un pārliecināties, ka bērns nezaudē motivāciju visa mācību gada garumā. 

Neapmierina bērna atzīmes

Bērna sekmju lapa ne vienmēr vecāku sejās rada platus smaidus un tiek domāts, ko darīt un kā skolēnu motivēt, lai atzīmes augtu. Portāls Uzdevumi.lv skolēnam piedāvā plašu materiālu klāstu - uzdevumus ar paskaidrojumiem, teoriju un testus skolas mācību priekšmetos. Skolēni, pildot uzdevumus, krāj punktus un sacenšas ar saviem klasesbiedriem un citiem Latvijas skolēniem, tādējādi sevi motivējot mācīties vēl cītīgāk. 

Neziņa par bērna gatavību pārbaudes darbam

Nereti galvassāpes vecākiem sagādā neziņa par to, vai un cik kvalitatīvi bērns ir gatavojies kontroldarbam. Uzdevumi.lv vecākiem parāda, ko skolēns ir mācījies, cik ilgi un cik sekmīgi, kā arī - vai viņš portālā ir izpildījis elektroniskos mājasdarbus. Bērna teiktais “Es mācos!” ātri kļūst pārbaudāms. Tāpat vecākiem ir iespēja salīdzināt sava bērna rezultātus ar vidējiem rādītājiem klasē un visā Latvijā. 

Grūtības bērnam paskaidrot mājasdarbu

Laika trūkuma un uzdevumu sarežģītības dēļ vecākiem ne vienmēr izdodas atbildēt uz visiem bērna jautājumiem par skolā uzdoto mājasdarbu. Uzdevumi.lv palīdzēs skolēnam pārbaudīt un nostiprināt zināšanas. Katram uzdevumam portālā ir pieejams skaidrojums, lai skolēns varētu patstāvīgi apgūt mācību vielu un mācīties no savām kļūdām. Skolēns var pats izpildīt mājasdarbus, sagatavoties ieskaitēm un apgūt tēmas, kuras skolā nav izprastas. 

Reģistrējieties www.uzdevumi.lv un redziet, kā aug Jūsu bērna sekmes!