2017. gads/MARTS


Dambretes spēle uzlabo koncentrēšanās spējas, atmiņu un pašdisciplīnuDambretes spēle uzlabo koncentrēšanās spējas, atmiņu un pašdisciplīnu

Februārī un martā 3./4.klases skolēni pēc stundām spēlēja dambreti. Dambreti ir jāspēlē katram bērnam, jo tā tiek atzīta par vienu no daudzpusīgi visattīstošākajām prāta spēlēm. Tā veicina loģisko un telpisko domāšanu, uzlabo koncentrēšanās spējas, atmiņu un pašdisciplīnu. Dambrete iemāca analizēt, izdarīt secinājumus, pieņemt lēmumu un rīkoties, pēc tam uzņemoties atbildību par savu izvēli. Šī spēle iemāca priecāties par uzvarām, bet pieņemt arī sakāvi, neuztverot neveiksmi kā fatālu nelaimi, bet tieši pretēji - kā pamudinājumu kļūt vēl labākam. Turklāt skolēniem dambretes treniņi atvieglo mācību procesu. Tie palīdz strukturēt visu apgūto, plānot un domāt. Skolēni tik aizrautīgi spēlēja dambreti, ka pat piesaistīja vecāko klašu skolēnu uzmanību, kuri arī iesaistījās dambretes spēles treniņu procesā. Tomēr gala rezultāta tabulā pirmo vietu ieguva 4.klases skolniece Megija Bondarenko, kura ieguva diplomu un salduma tūtu, bet pārējie dalībnieki saņēma saldumiņus par piedalīšanos. (info sagatavoja S.Eitvide)


Radošuma nedēļa

Liepājas internātpamatskolā no 6.-10.martam notika Radošuma nedēļa. Visi 1.-4.klašu skolēni šajā nedēļā piedalījās konkursā „Mana vārdnīciņa”, bet 5.-9.klašu skolēni sacerēja „Biznesa pasakas”. Visi skolas skolēni šajā nedēļā veidoja kartinga ķiveres dizainu un piedalījās konkursā „Mana kartinga ķivere”.

9.martā skolā notika Citādā mācību diena ar devīzi:”Laižam dzīvē!” Katram skolēnam tika dota iespēja iejusties pieauguša cilvēka dzīvē, kurš pelna naudu, nomaksā bankā rēķinus, kā arī iegādājas pārtiku un sadzīves preces veselam mēnesim. Centīgie un aktīvie naudas pelnītāji pēc smagās darba dienas varēja iepirkties improvizētā “Saldumu veikalā.”.


Ejam slidot!Ejam slidot!

Pirms pavasara brīvlaika sākumskolas skolēniem, kuri ir centīgi mācībās un regulāri apmeklē skolu, bija dāvāta iespēja apmeklēt slidotavu Liepājas ledus hallē bez maksas. Visi skolēni brauca ar lielu satraukumu, jo ar slidām slidos pirmo reizi! Ledus hallē mūs ļoti laipni sagaidīja tehniskais direktors Uldis Pīrāgs un palīdzēja skolēniem pareizi sasiet slidas. Ikviens ar bailēm spēra pirmo soli uz ledus, kā būs, kritīs vai noturēsies? Protams, bez kritieniem neiztika neviens! Daļa skolēnu ātri apguva slidotprasmi, daļa izmantoja palīgu, bet beigās visi varēja brīvi pārvietoties ar slidām pa ledu. Bērni bija priecīgi, ka skolotāja D.Bernāte slidoja kopā ar viņiem un skolotāja Evija Pāpe fotografēja interesantākos brīžus. Viena stunda slidotavā skolēniem deva sapratni par to, ka ir iespējams iemācīties lietas, ko nemākam, tikai jābūt vēlmei to apgūt. Noslēgumā LOC Ledus halles tehniskais direktors Uldis Pīrāgs piedāvāja nākošā ciemošanās reizē mums pastāstīt par HK "Liepāja", aicināja apmeklēt viņu spēles, jau iepazīstināja ar šīs komandas kapteini Kārli Liepiņu un katram skolēnam uzdāvināja tenisa bumbiņu. Paldies viņam par jauko uzņemšanu! Visi skolēni bija sajūsmā par pasākumu Ledus hallē! Paldies skolas administrācijai par fantastisko skolēnu motivēšanas pasākumu! (Informāciju ievietoja D.Bernāte)


"Dziedam karaoke!"

Pirms pavasara brīvlaika, 8.martā 1./2.klases skolēniem pēc stundām bija pasākums "Dziedam karaoke!". Katrs skolēns priekšnesumu gatavoja mājās. Dziedot priecājāmies par ziemas beigām un pavasara tuvošanos. Viegli nebija uzstāties klases priekšā, bija jāpārvar kautrīgums, bet klasesbiedri atbalstīja, dziedot līdzi. Uzvarētājus noteicām balsojot. Rezultāti: 1.vieta - Diānai Bondarenko, 2.vieta - Līvai Vircavai, 3. vieta - Markusam Jonaitim un Denielam Kiriļcevam. Visi skolēni saņēma pateicības par piedalīšanos, bet uzvarētāji diplomus un saldumbalvas. Nobeigumā dziedājām visi kopā skolēnu izvēlētu dziesmu "Debesis iekrita Tevī". Paldies bērnu vecākiem par sarūpētajiem našķiem! (Informāciju ievietoja D.Bernāte)


Nāc un apskati zīmējumu izstādi!Nāc un apskati zīmējumu izstādi!

Tuvojoties Liepājas dzimšanas dienai, 5.-9.klases skolēni piedalījās skolas vizuālās mākslas konkursā "Mana un tavējā Liepāja". Labākie darbi tika izlikti izstādē skolas foajē! Nāc un atpazīsti Liepājas vietas!

(Sagatvoja sk. R.Priediena un foto pulciņš)


Iegūst pirmo vietu ugunsdrošības konkursāIegūst pirmo vietu ugunsdrošības konkursā

6. martā 5. klases skolnieces Kitija Žibala, Keita Ābele, Amanda Vieta un Kristiāna Žibala ieguva godalgoto 1. vietu VUGD Kurzemes reģiona brigādes un Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes rīkotajā ugunsdrošības konkursā “Vai esi gudrāks par lapsēnu Guni?”, kurš norisinājās VUGD Kurzemes reģiona brigādes Liepājas 1.daļā. Skolnieces veica uzdevumus vienpadsmit kontrolpunktos, kas saistīti ar jautājumiem par ugunsdrošību, ugunsdzēsēja glābēja profesiju un rīcību bīstamās situācijās.  Skolniecēm bija jāspēlē stilizēts boulings ar ugunsdzēsēju šļūtenēm un sarkanām pudelēm, gan jātestē, cik ātri var ieģērbties ugunsdzēsēja formastērpā. Konkursā saņemta balva  – ekskursija visai klasei uz Latvijas ugunsdzēsības muzeju Rīgā. (Informāciju sagatavoja A. Kaminska)


Skola tiek pie jauniem planšetdatoriemSkola tiek pie jauniem planšetdatoriem

Latvijas Republikas Saeimas deputāts Valērijs Agešins 2016. gada rudenī valsts budžeta plānošanas laikā pēc mūsu skolas direktores G. Laubergas lūguma rosināja Liepājas internātpamatskolai piešķirt papildus finansēju 5005 eiro apmērā jaunu planšetdatoru iegādei.

6. martā Valērijs Agešins ieradās skolā, lai nodotu skolas īpašumā 35 planšetdatorus, kurus mācību procesā izmantos gan skolas pedagogi, gan skolnieki. 


Piedalās zīmēšanas konkursāPiedalās zīmēšanas konkursā

3. martā Liepājas bērnu jaunatnes centra struktūrvienībā "Laumiņa" notika zīmēšanas konkurss, veltīts Liepājas dzimšanas dienai “Liepājas toņi un pustoņi”, kurā piedalījās 5. klases skolnieces Amanda Veita, Keita Ābele, Kitija Žibala, Enija Strazds-Strazdiņa un Kristiāna Žibala. (Informāciju sagatavoja A. Kaminska) 


2017. gads/FEBRUĀRIS


Aktīvi pavada laikuAktīvi pavada laiku

24. februārī centīgākie skolnieki apmeklēja iekštelpu lāzertagu. Lāzertaga spēles laikā skolnieki izjuta sacensības garu, ieguva pozitīvas emocijas un aktīvi pavadīja laiku. (Informāciju sagatavoja A. Kaminska)

 Konkurss “Mana Latvija”Konkurss “Mana Latvija”

22.februārī notika konkurss “Mana Latvija”, kurā skolēni varēja demonstrēt Projektu nedēļā apgūtās zināšanas. 1.vietu konkursā ieguva 6.klases skolniece Nellija Bolšteina, 2.vietu- 5.klases skolniece Kristiāna Žibala un 4.klases skolniece Megija Bondarenko, bet 3.vietu- 5.klases skolniece Kitija Žibala. Visi dalībnieki saņēma saldumu balvas, bet pirmo trīs vietu ieguvēji saņēma arī naudas balvas.


Ābeces svētki pirmklasniekiemĀbeces svētki pirmklasniekiem

21.februārī, ievērojot mūsu skolas tradīcijas, pirmklasniekiem skolotāja Dace Bernāte rīkoja Ābeces svētkus. Ceļojums pa Burtu pilsētu bija interesants ar daudzveidīgiem uzdevumiem. Skolēni varēja parādīt savas zināšanas un prasmes, kuras apgūtas 1. semestrī, lasot, rakstot, dziedot, spēlējot spēles ar interaktīvās tāfeles palīdzību. Nobeigumā visi saņēma apliecības un saldumu balvas par centīgu un aktīvu darbošanos. (Informāciju ievietoja D. Bernāte)


Jautrs un izdevies pasākums!Jautrs un izdevies pasākums!

15. februāra pēcpusdienā notika muzikāls pasākums " Muzikālā viktorīna", kurā piedalījās 1. - 6. klašu skolēni. Pa komandām skolēniem bija jāatpazīst instrumenti, jānosauc to pārstāvētās grupas, jānosauc izpildītāju sastāvs, jāsaklausa un jāatmin melodija.

Kopīgi tika dziedāts, smiets un līdzi justs!


Projektu nedēļaProjektu nedēļa

No 6. līdz 10.februārim Liepājas internātpamatskolā notika projektu nedēļa. Katru dienu pēc stundām skolēni strādāja pie projekta “Latvijas simtgade.”  Piektdien, 10.februārī,  notika projektu prezentācija, kur katrs skolēns prezentēja savu darbu.  Šogad katra klase izveidoja grāmatu par savu novadu, bet nākamgad darbs pie projekta “Latvijas simtgade” turpināsies.


Gatavojas pārbaudes darbam par 2. Pasaules karuGatavojas pārbaudes darbam par 2. Pasaules karu

9.klases skolēni vēstures stundās, gatavojoties pārbaudes darbam par 2.Pasaules karu, apmeklēja šī asiņainā kara upuru piemiņas vietas: piemiņas vietu kureliešiem jūras krastā, holokausta upuru piemiņas vietu Šķēdē un Priekules brāļu kapus. (Informāciju sagatavoja G.Lauberga)Gūst noderīgu informāciju par izvairīšanos no cilvēku tirgotājiemGūst noderīgu informāciju par izvairīšanos no cilvēku tirgotājiem

2.februārī 8.klases skolēni apmeklēja biedrības "Patvērums "Droša māja"" informatīvo treileri par cilvēku tirdzniecību. Pasākuma rīkotāji un skolas pedagogi cer, ka skolēniem bija interesanti un iegūtā informācija būs noderīga, lai nekad nenokļūtu cilvēku tirgotāju nagos. (Informāciju sagatavoja G.Lauberga)


No 6. līdz 8. februārim norisinās pilsētas skatuves runas konkurss No 6. līdz 8. februārim norisinās pilsētas skatuves runas konkurss "Zvirbulis 2017"

Savu dalību konkursam pieteikuši 115 dalībnieki no 18 izglītības iestādēm. Viņu sniegumu vērtē aktrise un skatuves runas pedagoģe Ilga Martinsone, aktrise Everita Pjata un studijas "Karlsona bagāža" režisore Marita Lūriņa-Stelmakere.

Mūsu skolu pārstāvēja 4. klases skolniece Megija Bondarenko un divas piektās klases meitenes- Kitija Žibala un Kristiāna Žibala.

Vairāk fotogrāfiju var apskatīt šeit!


2017. gads/JANVĀRIS


Nakts skolāNakts skolā

Otrdien, 31.janvārī, skolā notika nakts pasākums. Pasākuma dalībnieki piedalījās dažādās atrakcijās – apmeklēja Spoku aleju un Baskāju taku, pabija Patiesības istabā, Balonu zālē un izmēģināja savus spēkus “Dullajā desmitniekā un ‘’Mēmajā šovā”. Pēc atrakcijām visi mielojās ar pašu gatavotajām vakariņām, bet pēc tam pulcējās zālē uz kino seansu. 


Skolēni eksperimentēSkolēni eksperimentē

Piektdien, 27.janvārī, zinātkāres centrā "Zinoo" norisinājās ikgadējais Liepājas pilsētas konkurss 5., 6.klasēm "Skolēni eksperimentē". Tajā piedalījās arī mūsu skolas 6. klases skolēni - Nellija, Guntars un Bruno. Skolēni eksperimentā demonstrēja, kā kustības ātrumu ietekmē masa. No kompaktdiska un pudeles korķīša tika pagatavots transporta līdzeklis, kurš kustējās, kad no piepūsta balona ārā plūda gaiss. Kad šim transporta līdzeklim uzlika pasažieri, tas kustējās stipri lēnāk, tādēļ varēja secināt, ka ātrāk kustas tas, kuram nav pasažiera. Skolēni atzina, ka viņiem patika gan pašiem piedalīties, gan arī vērot citu skolēnu eksperimentus. Bet vislabāk patika iespēja pabūt zinātkāres centrā "Zinoo" un izpētīt tur esošos eksponātus.

Foto no eksperimentu konkursa var aplūkot arī šeit!


Piedalās krievu valodas olimpiādēPiedalās krievu valodas olimpiādē

2017.gada 18.janvārī Liepājas internātpamatskolas 9. klases skolnieces Galke Valērija Sona un Metelica Viktorija piedalījās Liepājas pilsētas krievu valodas olimpiādē. Valērija ieguva pateicību. Paldies meitenēm par centību, gatavojoties krievu valodas olimpiādei! (Informāciju sagatavoja T.Repecka)


Gūst iespaidus izrādē Gūst iespaidus izrādē "Meklē! Meklē zvaigznēs vai rozē, vai ūdens lāsē ..."

5.janvārī 3./4. klases skolēni bija uzaicināti uz Liepājas Katoļu pamatskolu uz izrādi "Meklē! Meklē zvaigznēs vai rozē, vai ūdens lāsē ...". Tā tika veidota pēc Antuāna De Sent-Ekziperī darba "Mazais princis" motīviem. Šajā izrādē piedalījās visi 153 skolas skolēni. No šīs izrādes varēja mācīties labu savstarpējo saskarsmi, saliedētību. Izrādes laikā varēja redzēt, kā varoņi viens otru atbalsta, līdz ar to kopīgs darbs nesa labus darba augļus. Gandarījums un prieks par labi padarīto darbu bija ne tikai izrādes dalībniekiem, bet arī viņu vecākiem, pedagogiem un pārējiem izrādes skatītājiem.