Mācību ekskursija uz Promenādi

Sadarbībā ar Liepājas tehnikumu projekta "Sociālā riska grupas audzēkņu integrācija mūsdienīgā vidē - kvalitatīva darba un sadzīves prasmju veicināšanai" ietvaros tika organizēta mācību ekskursija uz dizaina viesnīcu "Promenāde". Tajā piedalījās 7.-9.klašu skolēni, kopskaitā 21.

Noslēdzies pirmais mācību gads

Noslēdzies mācību gads sociālās korekcijas klasei, kur sadarbībā ar Liepājas Būvamatniecības vidusskolu un Rīgas domes Izglītības kultūras un sporta departamentu ESF projekta ietvaros 2010. gada 1. septembrī tika uzsākta pamatizglītības otrā posma sociālās korekcijas izglītības programmas īstenošana izglītojamiem ar sociālās uzvedības traucējumiem. Gads aizvadīts ar daudziem piedzīvojumiem un kultūras pasākumiem. Mācību gadu uzsāka 14 skolēni. Gada laikā dažādu iemeslu dēļ 2 skolēni pārgājuši uz citu skolu, bet 2.semestrī klāt nāca jauns puisis. Pirmo mācību gadu sekmīgi pabeiguši 3 skolēni. 10 skolēniem vēl savas zināšanas un prasmes jānostiprina un jāparāda skolotājiem pagarinātajā mācību gadā, kas noteikti tiks noslēgts ar pārcelšanu 9.klasē. Vislabākie panākumi ir Liepājas Būvamatniecības vidusskolā, kur skolēni apgūst remontstrādnieka palīga darba prasmes un praktiski darboties. Paši puiši pozitīvi atsaucas par paveiktajiem darbiņiem un ar prieku apmeklē apmācības. 2 puišiem, kas savas prasmes vislabāk parādījuši šovasar piedāvāti darbiņi, kur iespējams nopelnīt sev naudiņu.
Bez ikdienas mācībām un arodmācībām skolēniem tiek piedāvāti dažādi kultūrizglītības pasākumi. Gada laikā apmeklētas 3 teātra izrādes, Liepājas metalurga muzejs, Liepājas muzejs, izstāde hotelī „Promenāde”, aktīvi atpūtušies boulingā, kinoteātrī un slidotavā, kā arī Karjeras izglītības centrā noskaidrojuši savas karjeras iespējas. Mācību gada noslēgumā devās ekskursijā Rīgu, kuras ietvaros tika apskatīts Kara muzejs. Kara muzejā skolēni ne tikai bija iespēja apskatīt eksponātus, bet iejusties karavīru lomā. Izglītojošu informāciju un jaunas zināšanas par anatomiju skolēni apguva Anatomijas muzejā. Skolēniem sevišķi interesēja dažādu orgānu anomālijas, kas rodas no neveselīga uztura veida un kaitīgiem ieradumiem. Lai varētu iepazīt jaunākās tehnoloģiju iespējas tika apmeklēta četru dimensiju filma „Šausmu muzejs”, kuras laikā varēja ne tikai skatīt filmu ar efektiem, ka viss notiek acu priekšā, bet sajust kritienu, čūskas šņākšanas elpu un siekalas!
Skolēni atzinuši, ka mācības šajā klasē projekta ietvaros ir ļoti nozīmīgas, jo īpaši tāpēc, ka beidzot 9.klasi saņem sertifikātu par remontstrādnieka palīgu un ir plašākas iespējas strādāt, gan arī turpināt mācības.

soc korekcija
soc korekcija

Pieredzes apmaiņas seminārs Liepājas internātpamatskolā

27. un 28. oktobrī Liepājas internātpamatskolā tika organizēts pieredzes apmaiņas seminārs Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta projekta "Inovatīvi risinājumi sociālās atstumtības mazināšanai sociālā riska grupas jauniešiem" (vienošanās Nr. 2009/0318/1DP/1.2.2.4.2/09/APIA/VIAA/116) ietvaros.

Pieredzes apmaiņas semināra ietvaros pārsvarā notika darbs grupās, kurās skolotāji dalījās savā pieredzē, meklēja risinājumus dažādām problēmām, plānoja turpmāko darbu. Papildus notika arī tikšanās un pieredzes apmaiņa ar dažādu jomu speciālistiem, kuriem ir pieredze darbā ar sociālās atstumtības riskam pakļautiem jauniešiem.

Semināra otrajā dienā skolotāji prezentēja savu darbu, kā arī guva atbildes uz daudziem neskaidriem jautājumiem.

27.-28. oktobris
27.-28. oktobris

 

bibliotek.jpg

Tā kā Liepājas internātpamatskolā sadarbībā ar Liepājas Būvamatniecības vidusskolu un Rīgas domes Izglītības kultūras un sporta departamentu ESF projekta ietvaros 2010. gada 1. septembrī tiks uzsākta pamatizglītības otrā posma sociālās korekcijas izglītības programmas īstenošana izglītojamiem ar sociālās uzvedības traucējumiem, laikā no 2010. gada 5. - 11. jūlijam Cīravas arodvidusskolā potenciālajiem šīs programmas dalībniekiem notika iepazīšanās nometne "mana iespējamā profesija..." Tās laikā jauniešiem bija iespēja iepazīt vairākus arodus, darbojoties galdniecības, pavāru, automehānikas darbnīcās, apmeklēt :iepājas pilsētas ievērojamākos tūrisma objektus, sadraudzēties ar citiem projekta dalībniekiem no Rīgas skolām gan kopīgi sportojot, gan atpūšoties.

Ieskatam dažas fotogrāfijas no nometnes ikdienas.

Nometne
Nometne

 

bibliotek.jpg

 

Liepājas internātpamatskolā sadarbībā ar Liepājas Būvamatniecības vidusskolu un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu ESF projekta ietvaros

2010. gada 1. septembrī tiks uzsākta

pamatizglītības otrā posma sociālās korekcijas izglītības programmas īstenošana izglītojamiem ar sociālās uzvedības traucējumiem.

Programmu var skatīt šeit.